Contents

Mẫu Phiếu chi – Cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu Phiếu chi – Cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 17:31:26 )

364

Phiếu chi là chứng từ kế toán tài chính tiền tệ dùng để xác định các khoản tiền mặt, nước ngoài tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán tài chính ghi sổ kế toán tài chính.

1. Mẫu số 02 – TT – PHIẾU CHI (Ban hành theo phụ lục 3 của thông tư 133) 

 

Đơn vị: …………………Địa chỉ: ………………

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU CHINgày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….
Số:………………….
Nợ TK:………………….
Có:…………………..

Họ và tên người nhận tiền:……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
Lý do chi:…………………………………………………………………………………………………………..
Số tiền: ………………… (Viết bởi văn bản):…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:
 Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Thủ quỹ(Ký, bọn họ tên)

Người lập phiếu(Ký, bọn họ tên)

Người nhận tiền
(Ký, bọn họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bởi văn bản):………………………………………………………………………….
+ Tỷ giá nước ngoài tệ:…………………………………………………………………………………………………
+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………………………………..
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
  

2. Cách lập phiếu chi – Mẫu số 02 – TT (Theo phụ lục 3 của thông tư 133)

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.
– Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán tài chính. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.
– Ghi rõ bọn họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.
– Dòng “Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.
– Dòng “Số tiền”: Ghi ngay số hoặc bởi văn bản số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hoặc USD …Đối với dòng số tiền viết bởi văn bản trên phiếu chi để sớm chóng và đảm bảo chính xác các chúng ta nên sử dụng ứng dụng chuyển đổi từ số sang chữ.  Bài viết kế toán tài chính Thiên Ưng mời các bạn xem thêm tại đây: Cách chuyển số thành chữ trong Excel – Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc tất nhiên Phiếu chi.
Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau những Khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán tài chính trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau Khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bởi văn bản, ký tên và ghi rõ bọn họ, tên vào Phiếu chi.
Liên 1 lưu ở điểm lập phiếu.
Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán tài chính cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán tài chính.
Liên 3 giao cho người nhận tiền.Chú ý:
+ Nếu là chi nước ngoài tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.
+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài Công ty (CTY, DN) phải đóng dấu.
+ Theo điều 19 của Luật kế toán tài chính 2015 (HL 1/1/2022) thì Chứng từ kế toán tài chính chi tiền phải do người dân có thẩm quyền duyệt chi và kế toán tài chính trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước Khi thực hiện nay. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.
3. Mẫu phiếu chi đã được lập sẵn để các bạn tham khảo:

Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán tài chính quỹ tiền mặt, ghi chép hằng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất quỹ tiền mặt và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.

Bài viết kế toán tài chính Thiên Ưng mời các bạn xem thêm tại đây: Mẫu và cách ghi sổ quỹ tiền mặt

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu Phiếu chi – Cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu Phiếu chi – Cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu Phiếu chi – Cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu Phiếu chi – Cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu Phiếu chi – Cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu Phiếu chi – Cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #Phiếu #chi #Cách #lập #PHIẾU #CHI #theo #thông #tư