Contents

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu: TB01/AC

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu: TB01/AC 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 14:54:27 )

166

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) loại dành cho tổ chức, Công ty (CTY, DN) Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC (HL: 1/1/2015) thay thế cho mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) phát hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 
  
THÔNG BÁO

Phát hành hóa đơn

(Dành cho tổ chức marketing thương mại đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:………………………………………………2. Mã số thuế (tax):……………………………………………………………………….3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………….4. Điện thoại:……………………………………………………………………………..5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loạihoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày chính thức phát động sử dụng

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Tên

MST

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/15T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ cai quản (ngôi trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ cai quản đặt in, tự in):- Tên đơn vị:……………………………………………………………..- Mã số thuế (tax):……………………………………………………………………7. Tên cơ quan lại thuế (tax) tiếp nhận thông báo:…………………………………..

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng ko ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.

      ………, ngày………tháng………năm………        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT      (Ký, đóng dấu và ghi rõ bọn họ tên)

 
 

Tải về tại đây: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

Một số chú ý Khi lập mẫu thông báo phát hành hóa đơn đặt in- Căn cứ để lập:
+ Hóa đơn mẫu.
+ Hợp đồng đặt in hóa đơn.
– Các chỉ tiêu cần chú ý:
+ Theo quy định lúc này: Những công kê khai tính thuế (tax) GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ phải mua hóa đơn cục thuế (tax) và Khi đưa hóa đơn Bán mặt hàng mua thuế (tax) (Tax) đó vào sử dụng thì DN ko phải làm thông báo phát hành hóa đơn.
=> Chỉ còn các công ty kê khai tính thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ được sử dụng hóa đơn GTGT mẫu 01GTGT.
+ Các chỉ tiêu: Mẫu số và ký hiệu các bạn lấy thông tin tại góc bên tay phải của tờ hóa đơn.
+ Cột số lượng: đây là số lượng số hóa đơn, chứ ko phải số lượng quyển hóa đơn.
+ Cột ngày chính thức phát động sử dụng: phải lớn rộng ít nhất 5 ngày so với ngày mang thông báo phát hành hóa đơn lên nộp cho cơ quan lại thuế (tax). Và chỉ được xuất hóa đơn từ ngày này trở đi.
Xem thêm: Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu: TB01/AC chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu: TB01/AC trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu: TB01/AC Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu: TB01/AC mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu: TB01/AC

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu: TB01/AC , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #thông #báo #phát #hành #hóa #đơn #giá #trị #gia #tăng #Mẫu #TB01AC