Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 18:44:31 )

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết Khi tới điểm công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau Khi về Công ty (CTY, DN).

Sau những Khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu muốn ứng tiền tàu xe, công tác phí… mang giấy đi đường đến phòng kế toán tài chính làm thủ tục ứng tiền.1. Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133

Đơn vị: ……Bộ phận: .…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Mẫu số 04-LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐI ​ĐƯỜNG

Số:……………

Cấp cho: ……………………………..………………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..
Được cử đi công tác tại: ………………CÔNG TY Tác Giẩ………………
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số……… ngày……… tháng……… năm………………
Từ ngày……… tháng……… năm……… đến ngày……… tháng……… năm…………………
 

 

Ngày…. tháng…. năm…. Người duyệt(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước
Lương …………………đ
Công tác phí ………….đ
Cộng …………………..đ

Nơi đi
Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan lại (Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi…
Nơi đến…

 

 

 

 

 

 

Nơi đi…
Nơi đến…

 

 

 

 

 

 

– Vé người ………………………….…..vé        x…………….đ = …………….đ
– Vé cước ……………………………….vé        x…………….đ = …………….đ
– Phụ phí lấy vé bởi điện thoại ……..vé        x…………….đ = …………….đ
– Phòng nghỉ ngơi ……………………………vé        x…………….đ = …………….đ
1- Phụ cấp đi đường: cộng ………………………………đ
2- Phụ cấp lưu trú:
Tổng cộng ngày công tác: ………………………………..đ
 

 

Ngày … tháng … năm …Duyệt
Số tiền được thanh toán là:………………..

 

Người đi công tác(Ký, bọn họ tên)

Phụ trách bộ phận(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

2. Cách lập giấy đi đường

Cột 1: Ghi điểm đi, điểm đến công tác.Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.
Khi đến điểm công tác, cơ quan lại đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người dân có trách nhiệm ở cơ quan lại đến công tác).Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan lại, ô tô quan lại quý khách khứa hàng, tàu hỏa, máy cất cánh …Cột 4: Độ dài chặng đường từ điểm đi đến điểm đến.Cột 5: Ghi thời gian công tác.Cột 6: Ghi lý do lưu trú.Cột 7: Lấy chữ ký của người dân có thẩm quyền và đóng dấu của điểm cán bộ, người lao động đến công tác.
Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng trọn lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hóa đơn thanh toán tiền phòng nghỉ ngơi…) vào giấy đi đường và nộp cho phòng kế toán tài chính để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán tài chính trưởng duyệt chi thanh toán.
Giấy đi đường và các chứng từ liên quan lại được lưu ở phòng kế toán tài chính.
3. Mẫu giấy đi đường mới nhất

Các bạn muốn lấy mẫu Giấy đi đường – Mẫu số 04 – LĐTL trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected] Tác giẩ sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu giấy đi đường dạng tệp tin word và Excel.
Xem thêm: Mẫu và cách lập phiếu thu theo thông tư 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu và cách lập Giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #và #cách #lập #Giấy #đi #đường #theo #Thông #tư #mới #nhất