Contents

Mức hưởng trọn chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức hưởng trọn chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 02:30:00 )

136

Mức hưởng trọn chế độ thai sản 2021 đang được chỉ dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn Luật bảo đảm xã hội về bảo đảm xã hội buộc phải, chỉ dẫn Nghị định 115/2015/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo đảm xã hội buộc phải với các nội dung về các chế độ BHXH buộc phải; Quỹ bảo đảm xã hội.

I. Điều khiếu nại được hưởng trọn:
1. Người lao động được hưởng trọn chế độ thai sản Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ giới mang thai;

b) Lao động nữ giới sinh con;

c) Lao động nữ giới mang thai hộ và bà mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con ăn học nuôi bên dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ giới đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện nay biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo đảm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d mục 1 nêu trên phải đóng bảo đảm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi.

 

3. Người lao động quy định tại điểm b mục 1 nêu trên đã đóng bảo đảm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà Khi mang thai phải nghỉ ngơi việc để chăm sóc thai theo chỉ định của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo đảm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước Khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều khiếu nại quy định tại mục 2 và mục 3 nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi bên dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng trọn chế độ thai sản.

 

II. Thời gian hưởng trọn chế độ thai sản
1. Thời gian hưởng trọn chế độ Khi thăm khám xét thai

– Lao động nữ giới được nghỉ ngơi việc để đi thăm khám xét thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày. (ngôi trường hợp ở xa cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai ko bình thường thì được nghỉ ngơi 02 ngày cho mỗi lần thăm khám xét thai.)

(tính theo ngày làm việc ko kể ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần)

– Mức hưởng trọn = (mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc) / 24 ngày x 100% x số ngày nghỉ ngơi.

2. Thời gian hưởng trọn chế độ Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

– Thời gian nghỉ ngơi việc tối đa như sau:

+ 10 ngày nếu thai bên dưới 05 tuần tuổi;

+ 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến bên dưới 13 tuần tuổi;

+ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến bên dưới 25 tuần tuổi;

+ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

(tính cả ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần)

– Mức hưởng trọn = Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc/ 30 ngày x 100% x số ngày nghỉ ngơi.

3. Thời gian hưởng trọn chế độ Khi thực hiện nay các biện pháp tránh thai

– Thời gian nghỉ ngơi việc tối đa như sau:

+ 07 ngày đối với lao động nữ giới đặt vòng tránh thai;

+ 15 ngày đối với người lao động thực hiện nay biện pháp triệt sản.

(tính cả ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần)

– Mức hưởng trọn = Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc/ 30 ngày x 100% x số ngày nghỉ ngơi.

4. Thời gian hưởng trọn chế độ Khi sinh con

– Lao động nữ giới sinh con được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản trước và sau Khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ giới sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, bà mẹ được nghỉ ngơi thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ thai sản trước Khi sinh tối đa ko thật 02 tháng.

– Lao động nam đang đóng bảo đảm xã hội Khi vợ sinh con được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc;

+ 07 ngày làm việc Khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con bên dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ ngơi 10 ngày làm việc, từ sinh bố trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ ngơi thêm 03 ngày làm việc;

+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ ngơi 14 ngày làm việc.

( tính trong quãng thời gian 30 ngày đầu Tính từ lúc ngày vợ sinh con.)

Mức hưởng trọn = (mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc) / 24 ngày x 100% x số ngày nghỉ ngơi.

Các bạn cũng có thể xem chỉ dẫn chi tiết tại đây:Mức hưởng trọn chế độ thai sản cho chồng Khi vợ sinh con mới nhất năm 2021

* Sau Khi sinh mà:
– Con bị chết:

+ Nếu con bên dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ ngơi việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.
+ Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ ngơi việc 02 tháng tính từ ngày con chết

(tuy nhiên thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản ko vượt quá thời gian quy định tại phần lao động nữ giới được hưởng trọn nêu trên, thời gian này ko tính vào thời gian nghỉ ngơi việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.)

– Mẹ bị chết:

+ Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo đảm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo đảm xã hội mà mẹ chết sau Khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi chăm sóc được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của bà mẹ. Trường hợp mẹ tham gia bảo đảm xã hội tuy nhiên mất đi điều khiếu nại thì cha hoặc người trực tiếp nuôi chăm sóc được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản cho đến Khi con đủ 06 tháng tuổi.

+ Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi chăm sóc tham gia bảo đảm xã hội mà ko nghỉ ngơi việc theo thời gian hưởng trọn của lao động nam thì ngoài tiền lương còn được hưởng trọn chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ.

+ Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo đảm xã hội mà mẹ chết sau Khi sinh con hoặc gặp gỡ rủi ro sau Khi sinh mà ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản cho đến Khi con đủ 06 tháng tuổi.

(tính cả ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần.)

5. Thời gian hưởng trọn chế độ Khi nhận nuôi con ăn học nuôi

Người lao động nhận nuôi con ăn học nuôi bên dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản cho đến Khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo đảm xã cô đọng đủ điều khiếu nại hưởng trọn chế độ thai sản thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ.
Trường hợp người lao động đủ điều khiếu nại hưởng trọn chế độ thai sản tuy nhiên ko nghỉ ngơi việc thì chỉ được hưởng trọn trợ cấp một lần quy định tại Điều 38 của Luật bảo đảm xã hội.
 

III. Mức hưởng trọn chế độ thai sản

Mức thừa hưởng trọn 1 tháng bởi 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của 06 tháng trước Khi nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản. – Trường hợp người lao động đóng bảo đảm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng trọn chế độ thai sản  Khi thăm khám xét thai, sảy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện nay KHH dân số là mức bình quân tiền lương, tiền công của các tháng đã đóng BHXH. 
– Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội làm cơ sở tính hưởng trọn chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước Khi nghỉ ngơi việc. Nếu thời gian đóng bảo đảm xã hội ko liên tục thì được cộng dồn.
– Trường hợp lao động nữ giới đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của 6 tháng trước Khi nghỉ ngơi việc, cả về tháng sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi.
– Ví dụ chỉ dẫn về cách xác định mức lương tháng bình quân và cách tính mức hưởng trọn chế độ thai sản:

Ví dụ 1: Chị Nguyễn Thị Lan sinh con vào ngày 16/3/2021, có quá trình đóng bảo đảm xã hội như sau:
+ Từ tháng 10/2022 đến tháng 01/2021 (4 tháng) đóng bảo đảm xã hội với mức lương 5.000.000 đồng/tháng;
+ Từ tháng 02/2021 đến tháng 3/2021 (2 tháng) đóng bảo đảm xã hội với mức lương 6.500.000 đồng/tháng.
Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc của chị Nguyễn Thị Lan được tính như sau:
 

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc

=

(5.000.000 x 4) + (6.500.000 x 2)
——————————————————

6

 

=

5.500.000 (đồng/tháng)

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc để làm cơ sở tính hưởng trọn chế độ thai sản của chị Nguyễn Thị Lan là 5.500.000 đồng/tháng.

Ví dụ 2: Chị Mai Thị Hoa sinh con ngày 13/5/2021 (thuộc ngôi trường hợp Khi mang thai phải nghỉ ngơi việc để chăm sóc thai theo chỉ định của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền), có quá trình đóng bảo đảm xã hội như sau:
– Từ tháng 5/2022 đến tháng 4/2022 (24 tháng) đóng bảo đảm xã hội với mức lương 8.500.000 đồng/tháng;
– Từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 (4 tháng) đóng bảo đảm xã hội với mức lương 7.000.000 đồng/tháng;
– Từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2021 (8 tháng), nghỉ ngơi chăm sóc thai, ko đóng bảo đảm xã hội.
Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc của chị Mai Thị Hoa được tính như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc

=

(7.000.000 x 4) + (8.500.000 x 2)
—————————————————

6

 

=

7.500.000 (đồng/tháng)

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của 6 tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc để làm cơ sở tính hưởng trọn chế độ thai sản của chị Mai Thị Hoa là 7.500.000 đồng/tháng.

Lưu ý:
– Thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo đảm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động ko phải đóng bảo đảm xã hội.
– Thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH, thời gian này người lao động và người sử dụng lao động ko phải đóng BHXH.

– Trường hợp lao động nữ giới đi làm trước lúc ko hề thời hạn nghỉ ngơi sinh con theo quy định thì thời gian hưởng trọn chế độ thai sản từ Khi nghỉ ngơi việc đến Khi đi làm trước lúc ko hề thời hạn nghỉ ngơi sinh được tính là thời gian đóng bảo đảm xã hội, Tính từ lúc thời điểm đi làm trước lúc ko hề thời hạn nghỉ ngơi sinh con thì lao động nữ giới vẫn được hưởng trọn chế độ thai sản cho đến lúc ko hề thời hạn tuy nhiên người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế.

– Mức hưởng trọn chế độ thai sản của người lao động ko được điều chỉnh Khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

– Thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo đảm xã hội được ghi theo mức tiền lương đóng bảo đảm xã hội của tháng trước Khi nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

– Người lao động đang làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc làm việc ở điểm có phụ cấp điểm thông số ,7 trở lên nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản thì thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy hoặc làm việc ở điểm có phụ cấp điểm thông số ,7 trở lên.
– Thời gian 12 tháng trước Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi được xác định như sau:

+ Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi ko tính vào thời gian 12 tháng trước Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi.

+ Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo đảm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi. Trường hợp tháng đó ko đóng bảo đảm xã hội thì ko tính.

Ví dụ: Chị A sinh con ngày 18/01/2021 và tháng 01/2021 có đóng bảo đảm xã hội, thời gian 12 tháng trước Khi sinh con được tính từ tháng 02/2022 đến tháng 01/2021, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo đảm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong ngôi trường hợp Khi mang thai phải nghỉ ngơi việc để chăm sóc thai theo chỉ định của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng trọn chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ: Tháng 8/2021, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2021, thời gian 12 tháng trước Khi sinh con được tính từ tháng 12/2022 đến tháng 11/2022, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo đảm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong ngôi trường hợp Khi mang thai phải nghỉ ngơi việc để chăm sóc thai theo chỉ định của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng trọn chế độ thai sản theo quy định.

IV. Trợ cấp một lần Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi

– Lao động nữ giới sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con ăn học nuôi bên dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bởi 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ giới sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con ăn học nuôi.

 

– Trường hợp sinh con tuy nhiên chỉ có cha tham gia bảo đảm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bởi 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
– Mức lương cơ sở năm 2021 lúc này vẫn đang áp dụng là: 1.490.000 

(Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP)

=> Mức hưởng trọn trợ cấp 1 lần Khi sinh = 1.490.000 x 2 = 2.980.000

V. Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau thai sản

1. Lao động nữ giới ngay sau thời gian hưởng trọn chế độ thai sản trong quãng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức mạnh mạnh khoắn chưa phục hồi thì được nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn cả về ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ ngơi đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn  do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, ngôi trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn được quy định như sau:

+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ giới sinh một lần từ hai con trở lên;

+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ giới sinh con phải phẫu thuật;

+ Tối đa 05 ngày đối với các ngôi trường hợp khác.

 

3. Mức hưởng trọn chế độ chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau thai sản: 
Mức lương được nhận trong thời gian nghỉ ngơi này là 30% lương tối thiểu chung/ngày trong ngôi trường hợp bạn nghỉ ngơi tại ngôi nhà. Nếu nghỉ ngơi tại cơ sở tập trung, các bạn sẽ cảm bắt gặp mức lương cao rộng, cụ thể là 40% lương tối thiểu chung/ngày.
Lưu ý:
Lao động nữ giới đủ điều khiếu nại nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn trong năm nào thì thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn được tính cho năm đó.

Ví dụ: Chị Th đang tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, ngày 15/12/2022 trở lại làm việc sau thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản Khi sinh con, đến ngày 10/01/2021 do sức mạnh mạnh khoắn chưa phục hồi nên chị Th được cơ quan lại giải quyết nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn 05 ngày. Trường hợp chị Th được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn 05 ngày và thời gian nghỉ ngơi này được tính cho năm 2022.

đầy đủ về điều khiếu nại được hưởng trọn, cách tính mức hưởng trọn và thủ tục giấy tờ hưởng trọn chế độ chăm sóc sức sau sinh các bạn xem tại đây: 

Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh năm 2021 mới nhất

VI. Hồ sơ, giải quyết hưởng trọn chế độ thai sản
Người lao động có trách nhiệm nộp giấy tờ theo quy định cho người sử dụng lao động tuy nhiên ko thật 45 ngày Tính từ lúc ngày trở lại làm việc. Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con ăn học nuôi thì nộp giấy tờ và xuất trình sổ bảo đảm xã hội cho cơ quan lại bảo đảm xã hội điểm cư trú.

đầy đủ về thủ tục, mẫu biểu giấy tờ các bạn xem tại đây:

Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con, thăm khám xét thai 2021

VII. Lao động nữ giới đi làm trước lúc ko hề thời hạn nghỉ ngơi sinh con

1. Lao động nữ giới có thể đi làm trước lúc ko hề thời hạn nghỉ ngơi sinh con những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Sau sau Khi nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ giới đi làm trước lúc ko hề thời hạn nghỉ ngơi sinh con vẫn được hưởng trọn chế độ thai sản cho đến lúc ko hề thời hạn quy định.
 

Tác Giẩ CHÚC CÁC BẠN
HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐẦY ĐỦ

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mức hưởng trọn chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức hưởng trọn chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức hưởng trọn chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức hưởng trọn chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mức hưởng trọn chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mức hưởng trọn chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #hưởng trọn #chế #độ #thai #sản #BHXH #năm #mới #nhất