Contents

Phạt product vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Phạt product vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 19:49:58 )

195

Ngày 22 tháng 08 năm 2014, Tổng cục thuế (tax) đã ban mặt hàng Công văn số Số: 3512/TCT-CS V/v hóa đơn, chứng từ chỉ dẫn về xử phạt vi phạm đối với hành động “Vận chuyển product trên đường ko hề hóa đơn, chứng từ hợp lí”.

Theo đó:
“Trường hợp product vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn, chứng từ hợp lí Khi cơ quan lại có thẩm quyền đánh giá, phát hiện nay hành động vi phạm thì xử phạt vi phạm về hành động trốn thuế (tax) quy định tại Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax). Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) qua đánh giá, phát hiện nay người buôn bán ko lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên thì xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo chỉ dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP nêu trên”

Tác giẩ xin được trích dẫn các điều khoản quy định về các Mức phạt vi phạm của hành động ““Vận chuyển product trên đường ko hề hóa đơn, chứng từ hợp lí”.

1. Theo thông tư 39/2014/TT-BTC chỉ dẫn về hóa đơn thì Khi buôn bán sản phẩm hóa người buôn bán phải xuất hóa đơn giao cho người sử dụng. Nếu ko xuất hóa đơn sẽ bị xử phạt theo điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cai quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn – hoặc Điều 11 của Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt hành chính về Hoá đơn thì:4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành động:
……………..
b) Không lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người sử dụng theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân marketing thương mại phải lập hóa đơn giao cho người sử dụng.
2. Tại khoản 5 Điều 44 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 nêu trên quy định:
“5. Hàng hóa vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn, chứng từ hợp lí Khi cơ quan lại có thẩm quyền đánh giá, phát hiện nay hành động vi phạm thì ngoài những việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế (tax) còn bị xử phạt về hành động trốn thuế (tax) theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax) và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành”.
Tại Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax) chỉ dẫn:
“Điều 13. Xử phạt đối với hành động trốn thuế (tax), gian lận thuế (tax)
Người nộp thuế (tax) có hành động trốn thuế (tax), gian lận thuế (tax) theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế (tax) trốn, số tiền thuế (tax) gian lận như sau:
….
m) Hàng hóa vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn, chứng từ hợp lí”.
 
Mức phạt của hành động trốn thuế (tax) các bạn tham khảo tại đây:
 Mức phạt đối với hành động trốn thuế (tax), gian lận thuế (tax) mới nhất năm 2021

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Phạt product vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Phạt product vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Phạt product vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Phạt product vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Phạt product vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn

Link Download Google Drive File phần mềm Phạt product vận chuyển trên đường ko hề hóa đơn , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Phạt #mặt hàng #hóa #vận #chuyển #trên #đường #ko #có #hóa #đơn