Contents

Tiền bổ sung buôn bán sản phẩm: Xuất hóa đơn, Định Khoản chi phí (CP) – thu nhập

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Tiền bổ sung buôn bán sản phẩm: Xuất hóa đơn, Định Khoản chi phí (CP) – thu nhập Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 05:31:07 )

323

Hướng_dẫn khoản tiền bổ sung buôn bán sản phẩm

1. Nhận tiền bổ sung buôn bán sản phẩm có phải xuất hóa đơn ko?
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC:
– Cơ sở marketing thương mại Khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền bổ sung cảm bắt gặp, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở marketing thương mại chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

– Trường hợp cơ sở marketing thương mại nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện nay dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, BH, khuyến mại, lăng xê thì phải kê khai, nộp thuế (tax) theo quy định.

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các ngôi nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân marketing thương mại) để thực hiện nay trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (ngôi nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện nay dịch vụ cho Công ty) thì Khi nhận tiền, ngôi trường hợp ngôi nhà phân phối là kẻ nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế (tax) GTGT theo thuế (tax) suất 10%, ngôi trường hợp ngôi nhà phân phối là kẻ nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn buôn bán sản phẩm và xác định số thuế (tax) phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.

Vậy là:
– Trường hợp 1:  Nếu nhận tiền bổ sung ko tất nhiên điều khiếu nại (Công ty A bổ sung cho công ty B một khoản tiền mà công ty A ko yêu cầu công ty B phải làm gì cho mình) thì ngôi trường hợp này ko phải xuất hóa đơn. 

+ Công ty A Khi chi tiền sẽ lập phiếu chi/UCN
+ Công ty B nhận được tiền sẽ lập phiếu thu hoặc nhận GBC của ngân mặt hàng.

– Trường hợp 2: Nếu nhận tiền bổ sung có tất nhiên điều khiếu nại (Công ty dịch vụ Bảo An bổ sung công ty Kế Toán Thiên Ưng một khoản tiền để tiếp thị, lăng xê, trưng bày sản phẩm cho Công ty dịch vụ Bảo An) thì Khi nhận được công Kế Toán Thiên Ưng sẽ phải lập hóa đơn cho khoản tiền nhận được này.

Bản chất của khoản tiền bổ sung này là chi phí (CP) dịch vụ để công ty Kế Toán Thiên Ưng thực hiện nay dịch vụ cho Công ty dịch vụ Bảo An)

Việc xuất hóa đơn Hay là ko phải xuất hóa đơn tùy vào mục đích và điều khiếu nại bổ sung nêu trên được chỉ dẫn bởi các công văn như: Công văn số 1489/TCT-DNL ngày 20/4/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax)

* Một số tình huống về khoản tiền bổ sung mà bạn cũng có thể quan lại tâm:
– Khoản bổ sung đạt doanh số chỉ cần lập phiếu thu – chi: 

Trường hợp NCC có chi khoản bổ sung doanh số buôn bán sản phẩm hoặc khoản thưởng thêm Khi công ty đạt doanh số đã cam kết thì Khi nhận tiền công ty lập chứng từ thu tiền, ko phải lập hóa đơn.

Theo Công văn số 1508/CT-TTHT ngày 26/2/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

– Khoản chi bổ sung quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thông qua đại lý ko phải xuất hóa đơn

(Đây là HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG – chứ ko phải bổ sung cho Đại Lý hoặc NPP)

Trường hợp Công ty có thực hiện nay trình bổ sung quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Khi tới đại lý của Công ty mua xe thì Khi thực hiện nay chi trả tiền bổ sung quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thông qua đại lý, Công ty lập chứng từ chi tiền, đồng thời bên nhận tiền là đại lý căn cứ nội dung thu để lập chứng từ thu theo quy định. 

Theo Công văn số 2303/TCT-CS ngày 11/6/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về hóa đơn, chứng từ bổ sung khuyến mại quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Khoản bổ sung phí vận chuyển cho đại lý phải lập hóa đơn, tính thuế (tax) GTGT

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, tiền bổ sung chỉ được miễn lập hóa đơn và miễn nộp thuế (tax) GTGT Khi bổ sung “vô điều khiếu nại”. trái lại, nếu bổ sung có điều khiếu nại thì vẫn phải lập hóa đơn và nộp thuế (tax).

Theo đó, ngôi trường hợp Công ty ký hợp đồng buôn bán sản phẩm với các đại lý, ngôi nhà phân phối và thỏa thuận bổ sung chi phí (CP) vận chuyển thì đây là tiền bổ sung có điều khiếu nại. Vì vậy, các đại lý, ngôi nhà phân phối phải lập hóa đơn và nộp thuế (tax) GTGT Khi nhận tiền bổ sung.

Công văn số 5118/CT-TTHT ngày 1/6/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

Công văn số 208/TCT-DNL ngày 17/1/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax)

Hỗ trợ máy móc cho Đại lý phải lập hóa đơn và tính thuế (tax) GTGT

Trường hợp Công ty là Nhà phân phối, có ký Hợp đồng bổ sung tiếp thị với Nhà cung cấp để đứng ra thực hiện nay trình đầu tư trang thiết bị cho các Đại lý thì Khi xuất máy móc thiết bị lắp đặt tại các Đại lý, Công ty phải lập hóa đơn, tính và kê khai nộp thuế (tax) GTGT.

Khoản chi mua máy móc thiết bị này nếu đáp ứng điều khiếu nại quy định thì Công ty được định khoản vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng và khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào.

Trong khi, định kỳ Khi Nhà cung cấp thanh toán lại số tiền mua máy móc thiết bị cho Công ty thì Công ty cũng phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế (tax).

Công văn số 9715/CT-TTHT ngày 10/10/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

2. Về thuế (tax) (Tax) GTGT: (dành cho khoản tiền bổ sung có điều khiếu nại)2.1. thuế (tax) (Tax) GTGT đầu ra (Bên nhận tiền bổ sung)

Bên nhận tiền bổ sung có điều khiếu nại phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra với thuế (tax) (Tax) suất là 10% và phải kê khai nộp thuế (tax) GTGT đầu ra

2.2. thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào (Bên chi tiền bổ sung)
Khi chi tiền bổ sung có điều khiếu nại mà nhận được hóa đơn GTGT và khoản chi hỗ nêu trên phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Công ty và đáp ứng điều khiếu nại về khấu trừ thuế (tax) được tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì cũng được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào. (Theo Công văn số 8914/CT-TTHT ngày 15/9/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn)

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Điều khiếu nại được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào

3. Về thuế (tax) Thu Nhập Công ty (CTY, DN):3.1. Đối với khoản chi tiền bổ sung buôn bán sản phẩm (Bên bổ sung)

Các khoản chi bổ sung quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thông qua các đại lý của Công ty nêu trên được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Theo Công văn số 2303/TCT-CS ngày 11/6/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax)

3.2. Đối với thu nhập nhận được từ tiền bổ sung (Bên nhận bổ sung)
Đây là khoản thu nhập khác nên phải cộng vào thu nhập để tính thuế (tax) TNDN

(Theo khoản 15 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

4. Định Khoản tiền bổ sung buôn bán sản phẩm:

4.1. Trường hợp bổ sung ko hề điều khiếu nại:
– Bên bổ sung lập phiếu chi và định khoản:

Nợ TK 641 – Chi phí buôn bán buôn bán (Thông tư 133 sử dụng tài khoản 6421)

Có 111/112: Khoản tiền bổ sung

– Bên nhận tiền bổ sung lập phiếu thu và định khoản:

Nợ TK 111/112: Khoản tiền bổ sung

Có 711: Thu nhập khác

4.2. Trường hợp bổ sung có điều khiếu nại
– Bên nhận tiền bổ sung lập hóa đơn và định khoản:

Nợ TK 111/112: Khoản tiền bổ sung

Có 711: Thu nhập khác
Có 3331: thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp

– Bên bổ sung lập phiếu chi và định khoản:

Nợ TK 641 – Chi phí buôn bán buôn bán (Thông tư 133 sử dụng tài khoản 6421)
Nợ TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào (nếu có)

Có 111/112: Khoản tiền bổ sung

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Cách định khoản mặt hàng khuyến mại miễn giảm

FULL Hướng dẫn Mẹo Tiền bổ sung buôn bán sản phẩm: Xuất hóa đơn, Định Khoản chi phí (CP) – thu nhập đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Tiền bổ sung buôn bán sản phẩm: Xuất hóa đơn, Định Khoản chi phí (CP) – thu nhập trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Tiền bổ sung buôn bán sản phẩm: Xuất hóa đơn, Định Khoản chi phí (CP) – thu nhập Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Tiền bổ sung buôn bán sản phẩm: Xuất hóa đơn, Định Khoản chi phí (CP) – thu nhập mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Tiền bổ sung buôn bán sản phẩm: Xuất hóa đơn, Định Khoản chi phí (CP) – thu nhập

Link Download Google Drive File phần mềm Tiền bổ sung buôn bán sản phẩm: Xuất hóa đơn, Định Khoản chi phí (CP) – thu nhập , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Tiền #hỗ #trợ #buôn bán #mặt hàng #Xuất #hóa #đơn #Hạch #toán #chi #phí #thu #nhập